Sunday, March 20, 2011

Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Kuram: Hegemonya, Medeniyetler ve Robert W. Cox

İkinci baskısı Eylül 2009'da İmge yayınlarından çıkan Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Kuram: Hegemonya, Medeniyetler ve Robert W. Cox başlıklı kitap için uzun zamandır, kısa da olsa bir tanıtım yazısı yazmayı planlıyordum. Ama araya sürekli birşeyler girdi ve ben de bu işi ertelemek durumunda kaldım. Şu anda kısa da olsa kitaptan burada bahsetmiş olmak istiyorum.

Burcu Bostanoğlu ve Mehmet Akif Okur'un birlikte çıkardıkları kitap, uluslararası ilişkilerdeki en önemli eleştirel kuramlardan birini, Robert W. Cox tarafından geliştirilen kuramı, tanıtmaya çalışan güzel bir giriş kitabı. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Burcu Bostanoğlu, uluslararası ilişkilerdeki metodoloji tartışmalarına ve bu konuda Robert W. Cox'un yaptığı katkılara değiniyor. 

İkinci bölümde ise Mehmet Akif Okur, Robert W. Cox'a göre, post-hegemonik dünyanın yeni ontolojisinde sivil toplumun ve medeniyetlerin oynayacağı rolden bahsediyor. Kitabın sonuna eklenmiş olan Robert W. Cox kaynakçası da kitabın bahsedilmesi gereken diğer güzel yanlarından.

Anlatımı gayet güzel olan kitabın özellikle uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan ve uluslararası ilişkiler teorilerine giriş tarzında dersler alan öğrenciler için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Siyaset bilimi, Kamu Yönetimi vs. gibi bölümlerde olup da uluslararası ilişkiler teorisi ile ilgilenenler için de okunması gereken önemli bir Türkçe kaynak bence.

No comments: