Saturday, March 31, 2012

Yeniden Gramsci: Hegemonya, Devlet ve Yeniden Devrim Sorunu

27. Sayı – Yeniden Gramsci: Hegemonya, Devlet ve Yeniden Devrim Sorunu

Sayı Editörü: Ebru Deniz Ozan, Deniz Yıldırım

Bu Sayıda
Sosyolojik Marksizmin Sınırları?
Adam David Morton
Pasif Devrimlerde Toplum, Siyaset ve Bloklar
Cihan Tuğal
 
Galip Yalman’la Gramsci Üzerine Söyleşi
Antonio Gramsci’nin Organik Bütünlük Anlayışı Çerçevesinde Devrimi Yeniden Düşünmek Gökhan Demir
Ali Yalçın Göymen
Antonio Gramsci’nin Türkiye Serüveni
Fuat Özdinç – Ümit Özger
İslami Burjuvazinin Siyasal İktisadı: MÜSİAD Örneği
Berkay Ayhan – Seher Sağıroğlu
2011 Krizinin Gölgesinde Yeni Sanayi Politikaları Üzerine Bir Not
Ümit Akçay
Değerler ve Değer Yaratma Süreci: İşletmeTarihi Bağlamında Bir Deneme ya da Politik İktisadın Sosyolojik Eleştirisine Eleştiri
Koray R.Yılmaz
“Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu”
Begüm Özden Fırat

No comments: