Sunday, May 18, 2008

Birkaç Yeni Yayın

Merhaba... Sizlere bu yazıda birkaç yeni (Neo)Gramscian yayından bahsedeceğim.

Birinci yayınımız Türkçe bir makale. Bu makaleyi, internette öylesine arama yaparken buldum. Makale, Sabancı Üniversitesi, Siyaset Bilimi doktora öğrencilerinden Hasret Dikici Bilgin'e ait. Kendisine özel olarak bir mail attım ve makaleye bakıp bakamayacağımı sordum, fakat henüz bir cevap alamadım. CV'sinde yazdığına göre makale yakında Routledge yayınevinden yayınlanacak bir kitap içerisinde yer alacak. Sanırım, kitap çıktığında siz de makaleye ulaşabilirsiniz. Gramscian teoriyi özellikle Türkiye bağlamında merak edenler için güzel bir makale olduğunu düşünüyorum.
  • Hasret Dikici Bilgin, "Civil Society and State in Turkey: A Gramscian Perspective", in Gramsci and Global Politics: Hegemony and Resistance, edited by J. Schwarzmantel and M. McNally, Routledge.
İkinci yayınımız Türkçe'de gerçekten ihtiyaç duyulduğuna inandığımız bir çalışma. Çalışmanın sahibi Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu. Çalışma, Neo-Gramscian teorinin kurucusu olarak kabul edilen Robert W. Cox'un teorisini açıklayan bir kitap. Bu çalışma ile uluslararası ilişkiler öğrencileri Robert W. Cox'la ilgili olarak önemli bir Türkçe kaynağa ulaşmış olacaklar. Kitap hakkında Burcu Bostanoğlu'nun kişisel sayfasında bir bilgi yok. Gazi Kitabevi de sanırım üniversitenin kitabevi, o yüzden kitap hakkında herhangi bir bilgiye oradan da ulaşamadım. Belki de en iyisi Burcu hocanın kendisine bir mail atmak ve kitabı nereden temin edebileceğimizi sormaktır.
  • Burcu Bostanoğlu, Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Kuram, Hegemonya, Medeniyetler: Robert W. Cox (Mehmet A. Okur ile birlikte, Gazi Kitabevi, 2007)
Üçüncü yayınımız ingilizce bir kitap. Kasım 2008'de çıkacağı ilan edilmiş kitap, söylendiğine göre, Neo-Gramscian teorinin eleştirisine de yer veriyor.
  • Alison J. Ayers, Gramsci, Political Economy, and International Relations Theory: Modern Princes and Naked Emperors, Palgrave Macmillan.
Son yayınımız ise yine ingilizce bir kitap. Burcu Bostanoğlu'nun kitabına benzer bir kitap 2009'da ingilizce olarak yayınlanacakmış. Kitap, Robert W. Cox'un teorisini ele alıyor ve eminim güzel bir kaynak kitap olacaktır.
  • Anthony Leysens, The Critical Theory of Robert W. Cox, Palgrave Macmillan.

Thursday, May 8, 2008

Tarihsel Blok Nedir?

“Tarihsel blok materyal güçler, kurumlar ve ideolojiler arasındaki tarihsel bir birlikteliği ifade eder, ya da daha geniş olarak, kurucu unsurlarına tutarlılık ve stratejik bir hedef veren hegemonik fikirler bütünü etrafında siyasi olarak örgütlenmiş, farklı sınıfsal güçlerin ittifakını ifade eder. Buna ilaveten, yeni bir tarihsel blokun doğması için, onun liderlerinin bilinçli olarak planlanmış bir mücadele içerisinde olmaları gerekir. Her yeni tarihsel blok, sivil toplum ve ekonomi alanında sadece güce ihtiyaç duymaz, bundan ayrı olarak kendisinin siyasal sistemini ve yönetimini kuran, sürdüren ve geliştiren ikna edici fikirlere, argümanlara ve girişimlere de ihtiyacı vardır.”[1]

[1] Stephen Gill, Power and Resistance in the New World Order, Palgrave Publications, 2003, P. 58.